คู่มือการสร้างสิทธิ์ Manager

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์

กรณีที่ยังไม่มีสิทธิเป็น Manager หรือ teacher สามารถขอสิทธิได้ โดยส่งเข้า email dt.elearnings@gmail.com หรือ โทร 7636